Mentorok

A mentorok szerepe:

Egy mentor elsődleges feladata, hogy segítségére legyen a frissen felvett elsőéves hallgatóknak az egyetemi életbe történő beilleszkedésük során.  A mentoroknak tájékozottnak kell lenniük, hogy a megfelelő információkat tudják átadni a frissen beiratkozott elsőéveseknek, ezért a tavaszi félév alatt egy több hetes képzésben vesznek részt, ahonnan csak a legalkalmasabbak kerülhetnek ki mentorként. A mentorképzésen a közösségszervezési készségek fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektetünk, mivel a mentoroknak fontos feladata az elsőévesek közösségi életbe történő integrálása is.

 

A 2023/2024-es tanév mentorai szakonként:

Biológia

Fizika

Földrajz

Földtudomány

Kémia

Környezettan

Matematika

Tanárképzés