mentorkoncepció 1.0

Sziasztok!
Alább olvasható a 2012-es mentorkoncepció tervezete, amit elő fogok terjeszteni a március 21-i Küldöttgyűlésen. Akkor miért is teszem közzé, ha még nincs elfogadva? Hát hogy hozzászóljatok, kérdezzetek, javasoljatok mindenféle olyan dolgot ami szerintetek még kellene bele! A hozzászólásokat, kritikákat a mentorkord@ttkhok.elte.hu-ra írjátok! Csak bátran – elvégre a Ti képzésetekről van szó -,szeretném ha Ti is úgy gondolnátok hogy a sajátotok : )

MENTORKONCEPCIÓ 2012

1., A szervezői csapat
A mentorkoordinátort munkájában egy szervezői csapat segíti. Összetétele: minden szakterületről egy-egy ember. A mentorjelöltség, illetve képviselői vagy tisztségviselői mandátum nem kizáró ok. A szervezői csapatba tartozik Koch Boglárka seniorkoordinátor is, a BGGYK képviseletében.
A szervező csapat szerepe:
a., segíti a mentorkoodinátor munkáját: ha felmerül valamilyen kérdés a mentorrendszerrel kapcsolatban, állást foglal
b., a mentorprogramokon az adott szakterülethez tartozó mentorok csoportját koordinálja
c., a mentorok mentorjelöltek közül történő kiválasztásában segédkezik
d., valamint biztosítja a szakterületek képviseletét, (a., pont)

2., Képzés
A mentorjelöltek egy felkészítő tréning-sorozaton vesznek részt. Ez két kirándulásból, egy előadássorozatból és egy mentortáborból áll. Célja:
– minden, elsőéveseknek fontos információ átadása a mentoroknak – csapatépítés, főként a szakos mentorok közt, illetve ezen keresztül olyan csapatépítő játékok tanulása, mely hasznos lehet akkor amikor elsőévesekből kell egy csapatot kovácsolniuk.
Részletezve:
a., első kirándulás: egy egynapos kirándulás, valahol a Budai hegyekben, célja az, hogy a mentorjelöltek megismerjék egymást, valamint csapatépítő játékok tanulása.
b., előadássorozat:  Magában foglal egy-egy előadást minden fontosabb témából: tanulmányi, szociális, sport, kollégium, külügy, tudomány, esélyegyenlőség, alapítvány, illetve egy kisebb előadás az egyetem, illetve a mentorrendszer történetéről. Ez a TTK HÖK tisztségviselőinek segítségével valósulna meg, három héten keresztül, heti két alkalommal (hétfő-szerda,hétfő-csütörtök vagy kedd-csütörtök), hogy a mentorjelöltek órarendjébe jobban beilleszthető legyen. A jelöltnek legalább két különböző előadáson részt kell vennie.
c., második kirándulás: a kirándulás célja az előadásokon elhangzottak megerősítése. A két kirándulás közül legalább az egyiken kötelező a részvétel.
d., mentortábor: augusztus elején kerül megrendezésre a mentortábor, már kizárólag a szakterületi keretszámnak megfelelően kiválasztott mentorok részvételével. A tábor egyik legfontosabb célja, hogy az egy szakterülethez tartozó mentorok közötti egység, együttműködés a lehető legjobb legyen.

3., Keretszámok:
A szervezői csapat, a Hallgatói Önkormányzat Választmányával együttműködve, minden szakon előre megállapítja a szükséges mentorok számát.

4., Válogatás:
Egy jelölt alkalmasságát mentorteszt dönti el, írásban. Ennek összeállítása, a minimum követelmény megállapítása a szervezői csapat segítségével történik. A teszt megírására két alkalom biztosítandó. Abban az esetben, ha egy szakterületen a tesztek megírása után az alkalmas jelöltek száma nem éri el a mentor-keretszámot, akkor a szakterület külön kérésére a két tesztírási alkalom után biztosítható egy “szóbeli teszt” alkalom. Ezen a felvételin a mentorkoordinátornak, az adott szak szakterületi koordinátorának, illetve a HÖK elnökség egyik tagjának részt kell vennie. A mentorjelölt tesztet kiváltó pótfelvételije csak mindhármuk egyetértése esetén tekinthető sikeresnek. Sikeres mentorteszt, illetve szóbeli pótfelvételi hiányában nem válhat egy jelölt sem mentorrá. Az így kiválaszott mentorjelöltek egy felvételi elbeszélgetésen vesznek részt, melyen a mentorkoordinátor, a megfelelő szakterületi koordinátor, a HÖK elnökség egyik tagja, a gólyatábor főszervezője, és a megfelelő szakterületi segítő felállítja a sorrendet a mentorjelöltek közt, az alábbiak figyelembevételével.
Minimum:
teszt megfelelt
2 előadáson részt vett
legalább az egyik kiránduláson részt vett
tanulmányi minimum: a szakterületek megállapíthatnak egy minimum tanulmányi szintet, amely alatt nem válhat a mentorjelöltből mentor
Pozitív vagy negatív:
kirándulásokon tanúsított aktivitás
a felvételi elbeszélgetés eredménye
Kiegészítés: kiemelten fontos, hogy a mentorok ne csak a gólyatáborban töltsék be szerepüket, hanem utána is. Ezt a kirándulások alatt, és a felvételi beszélgetésen is tudatosítani, erősíteni kell.

5., Minőségbiztosítás
a., A gólyatábor végén egy kisebb kérdőívet kapnak az elsőévesek, melyen értékelhetik mentoruk munkáját, anonim módon.
b., a mentor munkájának végén (=őszi félév vizsgaidőszakának vége) szintén értékelnék őket az elsőévesek, egy online kérdőív formájában.

Üdvözlettel:
Prikoszovich Mihály
Mentokoordinátor
ELTE TTK HÖK
06-30-570-90-23
priko.m@hotmail.com

Vélemény, hozzászólás?