mentorkoncepció 2013

Sziasztok!

Ahogy ígértem máris elérhető a következő mentorrendszer koncepciója.

Mentorkoncepció

Alapelvek

 1. A mentorok munkásságukért nem részesülnek anyagi juttatásban, hanem a TTK rendezvényein a gólyáknak szóló kedvezmények rájuk is érvényesek, ha vannak ilyenek.
 2. A mentorok felkészültsége a legfontosabb. A minőség és nem a mennyiség a lényeg.
 3. A mentorrendszer másodlagos célja az utánpótlás képzése.
 4. A képzést a lehető legköltséghatékonyabban kell lebonyolítani, különös tekintettel a mentorhétvégére illetve táborra.

A képzés
A mentorjelöltek az eddigi szokásnak megfelelően egy felkészítő tréningsorozaton vesznek részt. Ennek főcélja minden (az elsőéveseknek fontos) információ átadása a jelölteknek. Emellett kiemelt szerepet kap a csapatépítés, melyen keresztül csapatépítő játékokat tanulnak meg. Maga a képzés 3 központi előadásból, 1 szakos előadásból, 2 kirándulásból illetve 1 táborból áll.

Előadások:
A tananyag a következő részekből épül fel: tanulmányi ügyek, szociális ügyek, rendezvények, külügy, kollégium, sport, esélyegyenlőség, Alapítvány, HÖK, tudomány és tehetséggondozás, egy kisebb előadás az egyetem és a mentorrendszer történetéről illetve egy szakos előadás, a mentorhétvége keretein belül.

A szakos előadás három részből áll:

 1. Egy oktató előadása az Intézetről/Centrumról
 2. Szakterületi koordinátor a szakirányokról, tanárszakról
 3. Kerekasztal beszélgetés az esélyegyenlőségről, kommunikációról

Minden előadást a témának megfelelő tisztségviselő tart. Az előadások előre kialakított sorrend szerint 3 héten keresztül, heti 2 alkalommal kerülnek megrendezésre.

Kirándulások:
Az első kirándulás egy napos. Célja, hogy az egyes szakok jelöltjei megismerjék egymást és csapatépítő játékokat tanuljanak.
A második kirándulás egy hétvégét foglal magába. Célja, a már kiválogatott mentorok csapattá formálása, illetve megtanult anyagok játékos módon való alkalmazása.
A tábor nyáron kerül megrendezésre. A keretszámoknak megfelelően mentorrá vált hallgatók számára kötelező. Célja, hogy a szakos mentorok egységként tudjanak együttműködni.

Számonkérés:
Egy mindent átfogó mentorteszt, illetve egy szóbeli elbeszélgetés. A sikeres teszt nem elégséges feltétele a mentorrá válásnak.

Teszt felépítése

A teszt 3 részből áll:
0. beugró (90% felett teljesített)
1. tanulmányi (80% felett teljesített)
2. szociális (70% felett teljesített)
3. minden más (50% felett teljesített)

A kérdéseknek minimum az 50% (az 1. és 2. részben), nem lexikális, hanem a gyakorlati tudást kérdez vissza.

Szóbeli elbeszélgetés felépítése

Bizottság tagjai: – mentorkoordinátor
– szakterületi koordinátor (a megfelelő szakterületé)
– elnökségi tag (nem a szakterületről)
– a szakos segítő

A bizottság tagjai, mind kérdezhetik (a nekik megfelelő témában a jelöltet) és véleményt formálnak. A végső alkalmasságról a mentorkoordinátor dönt a bizottság tagjainak és saját értékelése alapján.

Az elbeszélgetés utóvizsgaként is működik, de aki nem írt tesztet nem UV-zhat!

Ha a Szóbeli elbeszélgetés utóvizsga, akkor a képzés anyagából további kérdéseket intéz a Bizottság a jelölthöz.

Mentorjelöltekre vonatkozó szabályok

 1. Minden előadáson részt vett. (indokolt esetben 1 előadás kihagyható)
 2. A képzés idején (tavaszi félév) aktív hallgató.
 3. Ősszel aktív hallgató lesz.
 4. Nem lehet mentor az elnök, az elnökhelyettesek, a szakterületi koordinátorok és a mentorkoordinátor.

 

Mentorokra vonatkozó szabályok/feladatok

 1. Nincs első féléves főtárgya.-  szakterületi koordinátorral egyeztetve megfelelően indokolt esetben (helyére a rangsorban soron következő mentor kerül)
 2. Rendszeres beszámolás a főmentornak a munkájáról.
 3. Gólyáival a tavaszi regisztrációs hétig köteles foglalkozni.
 4. Gólyatáborban való részvétel.
 5. Mindkét kiránduláson részt vett.

 

Mentorok értékelése

Egy kétfordulós rangsoros rendszer alapján, a részletes rangsor nem nyilvános, csak a kiválasztott mentorok névsora.

Szakterületenként rangsor a mentortesztek alapján.

Az elbeszélgetésen a szempontok (súlyozva):

 1. vezetői képesség                                 +
 2. részt vett a gólyatáborban             +
 3. tisztségviselő                                        −

Mentorkoordinátor kötelességei:

 1. A mentorkoordinátor a koncepciót köteles betartani, és annak pontjai alapján eljárni.
 2. A mentorkoordinátor személyesen is ismerje a szakterületek mentorait.
 3. A mentorkoncepció, illetve mentorok felé nyújtott általános elvárások előadása még a jelentkezés ideje alatt.
 4. Szeptember végén elbeszélgetés a mentorokkal egyesével, szakterületekre bontva, közösen a szakterületi koordinátorral és a főmentorokkal.

Mentorkoordinátor csapata:

Tagjai:

 1. 1-1 szakterületi delegált (nem mentor)
 2. a főmentorok (megválasztásuk után)
 3. TTK-val közös gólyatábort szervező kari HÖK(-ök) karonként egy delegáltja

Feladata:

 1. A  mentorkoordinátor segítése a képzés ideje alatt (kirándulások, szakos ea, elbeszélgetés szervezésében).
 2. Kapcsolattartás a szakterületekkel, igények felmérése.
 3. Biztosítja a szakterülete képviseletét.

Főmentor:

Minden szakon egy, már tapasztalt mentor, akit a szakterületi koordinátor és a többi mentor közösen választ, a mentorhétvégén. Megválasztásáig a szakterületi koordinátor, vagy az előző főmentor (ha volt ilyen, hanem akár a leendő) tölti be a posztot, közös megegyezés alapján.

Főmentor feladata:

 1. mentorhétvégén és a mentortáborban a szakos csapat vezetése.
 2. az ősz során a mentorok munkájának követése, azt egyeztetve a mentorkoordinátorral

Minőségbiztosítás

A téli vizsgaidőszak idején a gólyák értékelik mentoruk féléves munkáját (Mentori Munka Gólyák általi Véleményezése – MMGV), online kérdőív formájában.
Az értékelés eredménye a szakterületi koordinátor és a főmentor számára nyilvános, de minden mentor megkapja a sajátját. Az eredmény kihat a mentor jövő évi jelentkezésre.

Előzetes keretszámok
Egységes terhelés, minden mentorra 15-20 gólya jut.

Tanár szakos mentoráltak

A tanár szakos gólyák, ha mindkét szakjuk TTK-s, attól függően kapnak mentor, hogy melyik gólyatáborban vettek részt. A mentorának pedig kötelessége felvennie a kapcsolatot egy, a gólyája másik szakjának megfelelő, mentorral.

Ha a tanár szakos gólya másik szakja BTK-s avagy IK-s, mindenféleképpen kap TTK-s mentort.

 

Időrendi bontás

Csak tervezett időpontok.

 

december: MMGV összeállítása,, honlap (+FB, +póló) új arculatának tervezése, egységes formatervezés (honlapon, plakáton, pólón)
január vége: MMGV kiküldése, mentorjelentkezés plakátolása
február: MMGV értékelése
febr. 04-20.: jelentkezés (pótjelentkezés: febr. 21-27., CSAK szükség esetén), mentorkisokos anyagainak összeállítása, 1-2 előadás a jelentkezőknek a mentorkoncepcióról, Milyen a jó mentor? címmel
márc. 4.-márc 22.: mentor előadások lebonyolítása + szakos ea
márc. 09.: első kirándulás
ápr. 04, ápr. 09.: mentorteszt (2 alkalom)
április 11.: mentorbuli
április 15-26.: elbeszélgetések
április 26-28.: mentor hétvége (csak egy éjszaka, vagy 26-27, vagy 27-28)
júl. vége, aug. eleje: mentortábor
szept. eleje: beiratkozás eligazítás
szept.-okt.: mentortánc, gólyaszoba, elbeszélgetések

Budapest,
2012. december 5.

                                                                       Küldöttgyűlés
ELTE TTK HÖK

 

Bármilyen kérdésetek van a koncepcióval kapcsolatban, elértek a mentorkord@ttkhok.elte.hu e-mail címen. Kérdezzetek bátran! 🙂

Kovács Fanni
Mentorkoordinátor
ELTE TTK HÖK
mentorkord@ttkhok.elte.hu
+36 30 957 6311